Thánh Tâm ơi,
Con trút lòng sâu lắng
Đàm đạo bên Người lẽ sống tri ân
Thoăn thoắt chân xa thoăn thoắt nụ gần
Đầy mãi trong con nỗi niềm trông ngóng
Suối nước nguồn trong
Ngắm ngước hồng trần
Rậm rực rêu phong
Thuyền trôi đời loang bóng.

Chúa con ơi,
Có thể ngừng thao thức?
Rưng rức trí lòng vò võ tháng năm
Những sợi tơ bện chặt quấn thân tằm
Bước mơ hoang kén cậy Ngài đỡ vực
Gặm nhấm thời gian
Thao túng không gian
Tâm thức miên man
Lắng lo điều giả thực.

Thánh Thần ơi,
Độ nhật tràn sung mãn
Chăm dựng mái nhà thế hệ cháu con
Xây toàn bích bên suối nguồn Ân sủng
Trần gian này, Ba Ngôi toả Lòng Son
Chăm chút sống còn
Nhựa chẳng héo hon
Đá gió bào mòn
Lộ trình xuôi bến cuối.

Nhân loài ơi,
Ta góp vào tiếng gió
Tụ nghĩa anh em con cái một nhà
Cảm thông nhau đất hanh khô chao đảo
Lý lẽ tình thương giữ một nóc gia
Ai tặng quả đất
Cất giữ Sự thật
Khối tình Hiệp nhất
Chân lý ấy từ Cha.

Jos.Cao Thái, 5-9-2016