Cả vũ trụ xoay quanh một bản thể
Mọi tinh vân lượn múa khúc vĩnh hằng
Là trời trăng vẫn nối đuôi thế hệ
Phúc con người là hạt đỉnh thế gian

Tuổi ngàn mây đã già lắm chừng bao
Mà thiên hà như cụ già nghìn tuổi
Vẫn say mê vẫn dãi chiếu canh sao
Khối linh hồn của con người không tuổi

Chất thơ ngây được Tạo hoá ân ban
Hồn con trẻ nét điệu đàng quyến rũ
Cha cao xanh đến với mẹ biển tràn
Chỉ được thế ngọc nguyên hồn con trẻ

Ôi thơ ngây con tim nóng tinh tuyền
Cười hạt nụ ánh ngời tình diễm tuyệt
Có gì trong hơn, long lanh hơn đó
Ngọc tâm linh sáng tận chốn khởi nguyên.

02-11-2015
Cảm hoạ cùng anh Trần Khuyến