Đưa tiễn người xưa vào sâu huyệt mộ
Cảm thức lâng lâng xa vắng trong ngần
Nửa thế kỷ tư tương thoảng làn gió
Người hiển diện đánh thức cả phù vân.

Tôi đưa thân xác người vào lòng đất
Cuộc trở về hoàn tất hạt bụi xoay
Bóng linh hồn người ngắm điạ cầu quay
Nơi cầu nguyện tôi còn ôn sự thật.

Sự thật mỏnh manh cuộc sống trôi nhanh
Bao an lành bị chiến tranh xâm hại
Người đi rồi để được hưởng mầu xanh
Chúng tôi đây mùa thiên nhiên tê tái.

Người đi về được sống chốn minh nhiên
Linh hồn người đã hết niềm tục luỵ
Người hạnh phúc cạnh bên Đấng Cao Thiên
Xin nhớ đến chúng tôi đời chiến đấu.

Tháng các Đẳng Linh Hồn 2016