Thần khí Chúa
Dẫn mắt tôi mơ từng cánh lá nhỏ
Ươm vàng tôi sắc cỏ úa phai hiền
Tắm mát tôi muôn sợi gió vô biên
Ủi an mãi những nỗi đời bỏ ngõ.

Thần khí Chúa
Đã ở lại bên nhân gian trống vắng
Khoả vơi đầy miền tình tự Cha con
Ửng má hồng rung nhịp Đấng sắt son
Chớp chớp mắt khép bờ mi tĩnh lặng.

Thần khí Chúa
Cuộn xác thân mỗi con người yếu đuối
Đỡ nâng lên trên đôi cánh diệu linh
Tập bước nhỏ nuôi khao khát tượng hình
Trời yêu thương từng giây hồn kết chuỗi.

Thần khí Chúa
Toả lan xa tận trao miền quá khứ
Ký ức Hồng ân nuôi sống thân tôi
Hoa tương lai nụ hương sớm bồi hồi
Ngày hiện tại theo Ngài, Người Khách Lữ

Thần khí Chúa
Biến đổi tôi trường Thánh Linh sống động
Trải nghiệm lòng ấm áp Đấng Bao dung
Xuyên thời gian vượt không gian huyết thống
Trọn cuộc đời tôi có Chúa ở cùng.

Bừng sớm mai 10/5/2016