Vũ trụ lòng thoả chín tháng cưu mang
Trong bầu ối đã tượng hình ngôn ngữ
Dây tương cảm rung lên hồn thi tứ
Ngọng nghịu vần ngữ điệu vỡ hồng hoang.

Bống bống bang bang thức ngủ non ngàn
Tiếng linh hồn vọng chờ giây thai nghén
Cất lời kinh vang tận đỉnh chứa chan
Câu hoan chúc Cha viết từ bến hẹn.

Âm tán thán tự lúc nào bén giọng
Bầu tâm tư từ ngữ sẵn hơi trong
Mực nhân ái mắt viết thành câu chữ
Bút thẳng ngay tâm chẳng muốn bẻ cong.

Máu con tim nuôi dưỡng ý tình ngay
Ngôn ngữ sống muôn đời chuyển động sóng
Gió Thánh Linh thổi vào nguồn lửa nóng
Đốt tâm can Lời bật sức bổng bay.

31/10/2016