Paris trầm lặng những ngàn năm
Dòng Seine vẫn thở đón trăng rằm
Người đi xa nhớ Năm Châu đó
Một Quyển Tin Mừng chút quà thăm.

Paris trầm mặc lắng cõi thiên
Eiffel vẫn trỗi khúc dịu hiền
Dòng chảy văn minh vào nhân loại
Trao tay Thiên Chúa mối tình riêng

Paris xa vắng đó là tôi
Có dấu chân Thu rớt bồi hồi
Em đã an vui khi ở lại
Gá nghĩa cùng tôi đã thuận trôi.

Paris ngắm nắng mắt Thiên Ân
Con gái Cha yêu hãy bước gần
Gần Cha hơn nữa trao tay với
Giữ được con rồi nhé Thiên Ân.

Paris trắng sáng hạt Ngọc Anh
Vất vả tân toan chửa tựu thành
Niềm Vui bền lắm chị Tư ạ!
Sẽ kết thành thôi trái ngọt thanh.

Phút bất chợt khơi vào ký ức.
Cùng cảm hoạ và chia sẻ đến Fatima Marie nhé!
Sài Gòn, đêm rạng sáng 11/9/2017
*Catherine Cao
*Marie Sam Cécile
*Anna Thu Do
*Cecile Ngọc Anh
*Maria Đỗ Kim Điền
*Lưu Vương