Trần gian tít tắp cánh đồng
Xa trông tâm trí gần trông cỏ bờ
Dẻo dai chân bước đợi chờ
Người sau kẻ trước đâu ngờ duyên nhau
Cùng là bụi đất đỏ au
Cùng bầu máu nóng một nhau mẹ hiền
Chia xa vũ trụ tiên Thiên
Nối vào tim đỏ một miền nhân sinh.

Thở chung ngọn gió Thánh Linh
Người trần mắt thịt ươm tình thiêng liêng
Ngẫm suy ngẫm nghĩ cội riềng
Cùng là khúc ruột tình riêng Chúa Trời
Hồng ân Người chẳng xa vời
Tràn trong bầu khí xanh ngời núi cao
Rỡ ràng tiếng sóng rì rào
Truyền muôn thế hệ giọt đào yêu thương.

Hồn Biển-25/12/2016