Triền sương đêm buông
Lòng rơi buông
Hoa kinh nở
Thơ vờn theo gió mở
Thiết tha tìm
Mắt Mẹ ngàn sương.

Con chào Mẹ
Dâng tấm hồn bé nhỏ
Được lắng hết tư tương
Đón tiếng Mẹ ngân thương!

Giá rét đêm kinh thấm đượm ngọt ngào
Ướm lòng con bao canh trường trần thế
Sương mãi cuộn trào
Lồng lộng mái đền khiết tịnh những bàn tay.

Cái lạnh ấm êm được quây quần bên Mẹ
Hơi thở ngực phồng,
Xin ôm con Mẹ nhé!
Con muốn mãi bé thơ
Được khóc giọt lòng nhè nhẹ
Mẹ ơi
Còn bao mái đầu bơ vơ
Mẹ hỡi!

Mẹ nhủ con đứng lên can trường
Mặc bụi đường mù mịt
Sương Mân Côi
Giọt Mai Khôi
Kinh Kính Mừng
Mở lời chào Thiên quốc
Con thuộc về Hội thánh hoà bình.

Con phải làm sao thôi không nức nở
Cho những đất nước anh em thôi lạc thần vô đạo
Muốn lắm được nắm bàn tay
Được chia xa niềm tin cứu độ
Chỉ còn Mẹ thôi
Mẹ của chúng con
Mẹ Nguồn Cậy Trông
Trước toà Chúa.

Bên Mẹ mỗi ngày. Ngày 24 tháng Năm 2017, mừng kính Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu.