Có thể rằng tôi đã nghe chị hát
Bên Hương Giang vu vơ đêm mưa lạ
Đã yêu rồi bóng tơ xoã sa mù
Cột sống lạnh chống gượng lòng say đắm.

Không men rượu tôi mơ theo khúc hát
Giọng Huế thơ chắc chị đã say rồi
Ai lại trao tôi vào cơn giao cảm
Những sóng trăng những trầm mặc khúc nôi?

Tôi phải tựa bờ đêm nghe chị hát sóng đôi
Tôi cô đơn hay chị cảm cô đơn
Vào vô hướng mắt ta cùng thiền định

Lời chị cất lên tôi không nghe trái đắng
Nghe ray rức tâm lòng nỗi niềm cô phụ
Mây bay cao đêm không sao
Tôi ngước tìm kiếm Cha trên Trời
Muốn thưa với Cha rằng: chị quá đỗi yêu thương
Xin Ngài ấp ủ lời thơ
Xin Ngài ban Thiên Ý cho chị!

Lòng chị quả kiên vững mà hiền hoà
Sức yêu dữ dội cháy bùng khát khao Chân lý
Tứ thơ chị cất lắng ca từ cuồn cuộn con sông cái
Để dưỡng nuôi để thai nghén tình yêu
Tôi xin gọi chị Người Mẹ Huế của tôi.

Cảm hứng theo thi phẩm "Hôm nay tôi say" của Nữ sỹ Từ Nguyễn.
1/9/2015