Mặt người chiều thu nhập nhoè bóng nắng
Phố xá mây trôi ủ mặt làm thinh
Tầm tan sở mắt hao mòn trầm lắng
Một nẻo về từ vạn lối mưu sinh.

Mặt người kia có lẽ nào xa lạ
Ngọn gió vô tư tháng Bảy đầu thu
Như lạnh nhạt như hững hờ giã lã
Cửa cảm thông xin mở góc ngục tù.

Mặt người phố khắc ghi lòng yêu mến
Cảm nhận nhau chia sớt ánh dương tà
Mặt bên mặt ngõ tâm giao cùng đến
Về gia đình được hạnh ngộ trong nhau.

Mặt người con được giống Ngài như đúc
Vóc da vàng dòng máu đỏ trong tim
Ơn Linh Thánh Cha con hoà huyết nhục
Trời thu vàng vừa đón một tiếng chim.

01.07.2016