Đoá thạch thảo nhỏ nhoi miền độ lượng
Theo mặt trời vời gió nhẹ sang thu
Thân lữ khách bụi mòn chân dõi hướng
Mắt khoả tràn bên sắc trắng mù u.

Hương màu nhớ hoa từ muôn lối cũ
Thương trao thương kết nụ khắp cánh đồng
Ta gieo đi hạt tương giao tri ngộ
Chốn không xanh người chớm thấy hạnh thông.

Đường quãng vắng người an lòng quẳng gánh
Những niềm đau những chất chứa lo toan
Bận bịu lắm ta kịp dâng hơi thở
Chốn trần gian nhấp một chén hân hoan.

Gieo hạt mới trên bước đường dung dị
Ngàn hương bay tung góc xó đời thường
Nụ cười sớm tan vào màn u tối
Nở bình minh đơm trên mắt yêu thương.

10/9/2016