Biển lộng vỗ
Khối nhân tình thế thái
Thả lưới vây cuồng vọng lớp sóng khơi
Thuyền ta trôi trong nghịch đảo gió đời
Xin định hướng theo Lời Người mạc khải.
Thân xác ta
Hiệp một trong nhiệm thể
Được Cha Trời sinh dựng nghiã thụ nhân
Được cứu độ bởi Ngôi Hai Cứu Thế
Được Ngôi Ba dắt dìu qua dâu bể.

Nhận tất cả
Mọi sự Cha cho con
Để lên đường ngày phụng sự chu tròn
Con có Thầy và muôn muôn bằng hữu
Cách thế nào xin giúp vững lòng son.

Thân xác con
Dẫu tháng ngày lỗi tội
Thánh Thần ôi, luôn chỉ con đường rỗi
Sách Phúc Âm và lương tâm thống hối
Trở về ngay, chấm dứt đời bạc bội.

Này tim mắt
Những hanh hao vật kỷ
Không nên một thì có để làm gì
Mỗi tế bào xây nên đời kỳ vỹ
Trọn lòng yêu, thì hãy cứ sân si.

Là ơn gọi
Thuần hoá cơn đau khổ
Đức Thánh Linh trợ thắng kiếp lệ nô
Lòng vâng lời an vui bao khốn khó
Xác phàm đây, Chúa muốn dựng cơ đồ.
.
Hồn mạnh mẽ
Dìu thân qua cửa chết
Bản mệnh đây có đôi cánh thiên thần
Người bạn Chúa trọn đời giữ tình thân
Tay đan tay bước vào ngày sau hết.

Tinh khiết lắm
Vợi vời ánh thiều quang
Trọn thể lý rạo rực buổi hôn hoàng
Cuộn mây bay nhẹ nhàng thân xác mới
Cổng Nước Trời rộng mở đón tình lang.

Lạ lùng lắm
Một cơ thể lòng tin
Nên tráng kiện trong phẩm hạnh giữ gìn
Chắt chiu đời từng môi hôn nhân ái
Dọn ngôi đền phụng thờ Chúa, nguyện xin.

Là sứ giả
Hồn linh của đất trời
Cội nhân sinh hợp hoan cùng các thánh
Được nằm nôi đón sự sống đời đời
Ơn mầu nhiệm thánh hoá rồi thân xác.

Đồng xanh thơ Sài Gòn, 21/6/2017, cảm hoạ cùng nhà thơ Hoàng Công Nga
qua thi phẩm “Mầu Nhiệm Thiên chúa”.