Hoang vu
Miền thân thể trao vào bóng tối
Bão lạnh mưa thu
Hồn run rẩy khép cửa lòng lạc lối
Cơn mưa vũ hội
Giọt rơi giọt rớt thâm u
Tiếng lanh canh có đục soi xuyên qua đời lỗi tội?

Hoang vu
Người tắm gội mưa sa khi lòng mình khoá trái
Từ bỏ vĩnh hằng
Giọt nước mọn đục mòn những mảnh đời quan tái
Quên luôn rồi tấm lòng hăng hái
Mưa cuốn băng băng
Chuyến xe đời lao nhanh phía vực thẳm.

Hoang vu
Ngũ giác quan nô lệ chốn sa mù
Mùi nhân ái đâu có còn đọng giọt
Hương tinh khiết trời yêu thương từ bỏ
Trốn bốn mùa ai băng giá tình thu?
Muốn khai mở giọt Mưa Ân lộ tỏ
Gõ cửa lòng
Ngài Nhân Ái chờ bên.

Một sự từ bỏ qua cơn mưa mùa cuối tháng Tám ngày 30 '2016