Trẩy hội mùa hiếu nghĩa với mẹ cha
Lúng liếng má đồng tiền con hớn hở
Ngực nở nụ hồng đỏ thắm mẹ trao
Mắt ngợi ngời tự hào cha dấu tặng
Mẹ Cha ơi đi chơi với con nào!

Chùm sứ tóc mẹ kết trắng nhẹ tênh
Bao bậc cấp đá xưa được cha cõng
Mấy bước nhỏ vẫn đó cõi thênh thênh
Niềm rung động toả tràn không gian mới!

Trên cao đó mẹ thả khắp nụ cười
Dậy hồn thơ cho nhã nhạc đời tươi
Vầng hồng toả trán cha long lanh sáng
Đọng môi con, thỏ thẻ cám ơn Người!

Cha nghiêm nhắc: hãy dành giọt lệ ướt
Cứu thai nhi đang bị giết đàng xa
Mẹ đau đáu: nhủ con đời cầu nguyện
Xoá hận thù, mặc lấy áo thứ tha.

Con luôn nhớ lời mẹ cha đã dặn
Dương thế này mái nhà xưa chuẩn bị
Cho ngày mai đại gia đình xum họp
Cõi vĩnh hằng Thiên Chúa chốn yêu thương.

Thương tặng Nguyệt Quỳnh và thi viện.
30/8/2015