Ừ đã kết mùa hè năm rồi nhé
Phượng vỹ cam thôi phơi mình chịu đốt
Mọi nhọc nhằn đã vào xanh xanh lắm
Dịu tóc em và ướt môi của mẹ!


Mùa hè nắng đổ lửa thiêu ẩm mốc
Mà vô tình kết bạn với lao công
Nung đất nóng buộc nhựa cây chuyển động
Dáng im lìm mà chất ngất tâm tư

Ngả ngớn thu cơn dông quất lạ thường
Giao mùa ư mà cứ như nổi giận
Xử lá xanh chưa kịp vàng đã rụng
Ngập con đường phơi đủ xác lá vương


Những chuyển động của thiên nhiên rất khác
Ngẫm lòng mình đã biến đổi gì chăng
Tình hờ hững hay tâm lòng lạnh nhạt
Đã buông xuôi thả ngọn gió bà chằng?

Xin bình yên sau cơn mưa đổ vội
Ân sủng nào đã rửa mặt gương trong
Rõ rõ lắm tơ thương đang rung động
Ngẩng mặt lên đón Thiên Ý vào lòng.


Có thể là thu đó rất mong manh
Vẫn mở đón để lòng không trống vắng
Cánh thiên thần đã hiện bên khung cửa
Mắt gọi mời tim nhịp tiếng nhanh nhanh.

Đất trời chuyển lộng
Nhân tâm mở lòng
Lời Thượng đế truyền ban Ơn Thánh Hoá
Cho nở lớn tâm hồn
Châu thân thêm tráng kiện.


Có là giấc mơ giữa ban ngày
Được cảm thức nguồn tơ hồng giao cảm
Giữa Thiên Chúa trao ban
Gọi con người tận hiến.

8/2015