Mẹ đã ướm thanh tao từ mây cao
Lòng xôn xao đo vừa áo con mặc
Bầu không xanh tim đỏ giữa trời sao
Trao hơi thở má con hồng hương sắc.

Mẹ đã đón một Thiên Ý Trời trao
Vào dạ mẫu ươm cho đời hạt nụ
Mầm sự sống bão tố có đảo chao
An tâm nhé!
Đất bao dung thánh thiện.

Mẹ xin vâng trao yêu thương can đảm
Sức phi thường ngun ngút cõi vị tha
Tận hiến xác thân mầm sống vươn xa
Vang khắp cõi Ý vị lòng Thượng Đế.

Mẹ cho đi những gì mẹ đã nhận
Thiên chức người vinh danh trên thập giá
Lối an hoà đã mở cuối hoàng hôn
Giọt tình yêu mẹ tươi cười trao lại.

Cùng góp vào với Tú Yên, 8/8/2016