Lung linh tiếng hát lung linh
Lời Cha bỡ ngỡ tượng hình tim con
Reo vui Tâm Chúa tình son
Lời con đã vút trên không chín tầng
Lung linh giọt ướt thơ gần
Ô hay diễm lệ hương trầm môi xinh.

Lung linh ánh sáng lung linh
Bật trong đáy mắt thiên linh cửa Trời
Lòng người nhi nữ ra khơi
Múa trên sóng cả dâng đời tử nương
Mượn hoan khúc mượn điệu thương
Hồn nàng chấp cánh mây bồng thắm duyên.

Duyên cùng Thiên Chúa đoan nguyền
Tân lang hiệp một cửu tuyền vẫn duyên
Uyên nguyên trên chiếc thuyền duyên
Tin mừng câu hát luân phiên khắp miền
Tuổi cao thêm thắm nét kiều
Thở trong hồn nhỏ mộng phiêu Nước Trời.

Hồn Biển, tặng “Người Hiền Mẫu Công Giáo hát thánh ca”