Ai đã viết mấy Lời tình khúc
Để gió hát vợi những niềm đau
Để đất trời quyện một trong nhau
Nở nụ người thơm hương hạnh phúc.

Ai đã gieo Lời ngọt trên lá
Để ước mơ vươn nhánh giữa đời
Dệt sợi nắng cánh áo mềm tươi
Xanh độ lượng cung trời nhiệm lạ.

Ai cất công dựng một chốn lòng
Đón nhịp rung tâm hồn con trẻ
Thơ ngây lắm ngước mắt tình trong
Vườn tao ngộ nụ hồng đã hé.

Ai dang tay đón mời câu hát
Cuối đêm dâng nhịp tình khao khát
Vòng sinh tử thang âm lộng ngát
Chuyển sang mùa khúc hát tri ân.

Sài Gòn, 16.9.2016