Thu rụng mùa...
Lá chẳng còn bóng hắt
Bão nổi đêm qua tan tác ngàn xanh
Một thoáng vô hình
Lá về trong mắt
Lá nhỏ hôm xưa
Vàng vỡ mong manh.

Mở ký ức…
Nghe gió lùa lá động
Lời gọi ai
Giục hồn cảm giao mùa
Mảnh sân rớt tràm bông vàng quá độ
Mảnh suy tư vẫn chẳng chút già nua.

Con bước qua…
Thờ trai trẻ ganh đua
Tìm gắng gỏi gân lá vàng lay động
Vuông cửa sổ
Những năm tháng nhẹ lùa
Tràn mái ấm muôn tia trời sự sống.

Cha nâng niu…
Thân con thân lá nhỏ
Cháy nắng trời giữa nhịp động thơ ngây
Yếu đuối lắm
Cha nuôi con thật khó
Mấy chục năm mà vẫn cứ vai gầy.

Lá bé bỏng tim căng giọt huyết thống
Chẳng lìa cây
Lá tụ đoàn bên cội
Để linh hồn thanh thản phút ngưỡng chiêm
Nơi cửa điện, Thiên Chúa Cha chờ đón.

Sớm thứ Sáu, 8/9/2017