Khi nào ta học được tiếng chim
Ta sẽ thôi quên dậy sớm bình minh
Khi nào ta hiểu được tiếng chim
Ta sẽ thôi cuộc bội bạc gia đình

Khi nào ta biết bay như chim
Ta sẽ thôi coi khinh đời lao động
Khi nào ta mổ thóc như chim
Ta sẽ thôi quy hoạch đồng lúa mới

Khi nào ta ủ rũ thân chim
Ta sẽ thôi chán ghét người đồng loại
Khi nào ta đứng một chân chim
Ta sẽ thôi cao ngạo đời bóc lột

Khi nào
Khi nào
Biết đến khi nào
Ta biết ta là người
Chứ chẳng phải chim
Thì hãy học
Cất đầu cao hơn chim nhé!

Cùng đồng cảm với anh Trần Khuyến.