Vì sao
Nỗi nhớ lạnh tanh
Gió lòng vị kỷ
Tơ mành cuốn đi?

Bốn mùa
Vò võ xuân thì
Ngoài kia nhiếc mắng
Sân si đắng lòng.

Thiên duyên
Cầm giữ tim hồng
Tình ngoài như đã
Tình trong tràn đầy.

Tình yêu
Trời đất
Đan tay
Ôm lòng Tạo hoá
Thôi gầy bóng xơ.

Yêu thương
Trọn giấc phụng thờ
Trong Cha
Em sẽ vui chờ
Đợi anh.

Trần gian hun đúc lòng thành
Cội tâm Thượng Đế em anh kết tình.

Hồn Biển, 31/7/2017, cảm hoạ với Thi Hoàng qua thi phẩm “Chiều không anh”.