Ta ký thác vào Thượng Đế nghe anh
Bộ nhớ nào chẳng vết mòn thế kỉ
Một tài khoản thực chân điều mơ mị
Ngân hàng Ngài đã lập sẵn cho ta

Cất giữ trong tay Ngài mỗi lúc đi xa
Tiền vàng kỷ niệm hằng hà số
Đầu tư vào cho bao biệt thự phố
Ký thác Ngài mọi thành tích đôi tay

Ta có thể quên đời lúc nồng say
Tài khoản Cha cất yêu thương bộ nhớ
Được sinh lãi những điều ta bỏ dở
Cây sinh Lời nuôi bộ rễ Đức tin

Tài khoản máu nuôi sống trọn con tim
Ngài Thần trí sửa ta bao nhịp lỗi
Vẫn còn kịp cần bước chân ta vội
Ta ở đâu Ngài vẫn mãi đi tìm.

9/1/2017, tâm giao và cảm hoạ cùng nữ sỹ Thi Hoàng qua thi phẩm "Cứ Ngỡ".