Có một huế dáng gầy rất Huế
Sợi hương giang thả níu lòng ai
Có một huế ánh nhìn rất Huế
Dẫn hoàng hôn say giấc ban ngày

Có một huế trôi xa cách Huế
Mà dư hương ủ nứt bầu hương
Được tung vãi được quyện lòng Huế
Nhoà không gian nhoè ướt lệ đường

Có một Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Đằng đẵng nỗi niềm da diết yêu
Việt Nam nhớ cồn cào lòng Huế
Đồng bào tôi đất tổ muôn chiều

Có một Huế rộn tình thơ Huế
Tạ ơn ai ban núi non này
Đạo căn phát quốc hồn mạnh phát
Dậy niềm tin Huế hết u hoài.