Viết chữ
thơ ngây
nhỏ nhắn tình

Hoà thơ
một phút
đỏ lòng tim

Hoa thơ sẽ nở
trong ngày mới

Hương ái hương
yêu tỏ chúng mình.