Đăng ngày 09/05/2017 08:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Dã Tràng Cát vào 09/05/2017 08:48, số lượt xem: 207

Cánh xưa gọi tiếng xuyến xao
Giấc trưa thanh vắng mây chao nỗi lòng
Mộng vần thi tứ duổi dong
Chìm trong cô tịch tưởng mong trái sầu.

Phượng xưa cánh đỏ đi đâu
Còn chơi trong gió tuổi mầu sớm hôm
Thinh không nhắc buổi trưa nồm
Một tà áo trắng duyên thơm lén cười.

Tóc mai nắng sóng vàng tươi
Chân nghiêng hạ đỏ bóng trời lướt êm
Tình trong như đã rất mềm
Chợt thơ ngây lắm lạc trên cánh diều.

Hồn Biển-Cảm hoạ cùng Thi Hoàng
6/5/2017