Thơ ai dẫn cháu con vào vườn mộng
Khiến mắt nai ngơ sương ướt môi mềm
Tuổi thơ nhỏ thích nằm vùi trong cỏ
Chạy trốn tiếng đời, giấc mẹ du dương.

Một chút tình sẽ nở thành bướm ong
Xuân đầu tiên mãi là mùa xuân mới
Vạn dặm dài xuân ươm lòng phơi phới
Một chút tình đã kết hạt kim cương

Lao động nhé gieo hoa khắp cung đường
Gia đình mình tiến vào miền cổ tích
Nhân loại xanh yêu thương nguồn bất diệt
Đắm tình ta Thượng Đế mãi đưa hương.

Phóng tác theo thi phẩm "Vườn yêu" của Hạ Liên Lan (Hà Nội) trong Con đường hoa nắng.