Một giọt xanh rớt xuống lòng mỏi mệt
Mầm an vui đã cục cựa trong mình
Chuỗi tiếp nối rừng cây vang bóng tuyệt
Phải Cha không, đã chắt giọt thơ xinh!

Một ý nhanh vụt loé chốn ruộng đồng
Cha kề bên cùng vất vả lao công
Mái ấm nhỏ được trời sinh đất dưỡng
Hội gia đình nhóm lửa sưởi trời đông

Ngọn nhiệt thành ai nhen đời giản dị
Đắp vững vàng bồi khúc chiết trí tâm
Dâng trao hết đón lẽ sống tràn đầy
Đêm thanh tịnh gối tình Cha an nghỉ

Một đời riêng ân trao từ Thiên Chúa
Được góp vào giọt phẩm giá trọn duyên
Miền hiện hữu những “cái tôi” bé nhỏ
Toả lung linh vũ trụ thánh tinh tuyền.

Bước vào Tháng các Linh hồn, 1-11-2015.