Có trong máu người thuộc tính tình yêu
Ta đi xuôi xuôi về lòng biển cả
Những tỉ năm tập hợp bao chứng tích
Hoá lỏng mắt người biển dậy sóng phiêu diêu.

Biển vỗ biển động biển cứ khơi tràn
Đón nhân sinh từng nhịp rung tâm thất
Sóng nhấp nhô xô bờ sóng hỏi han
Vờn ướt chân người sóng dâng cao hồn cát.

Khí động nước động đất nứt vỡ rồi
Biển bồi lấp trao yêu thương an ủi
Gió cuốn mây trôi biển mẹ bồi hồi
Người ơi đừng dập tắt khói lòng nhen nhúm.

Bao nỗi niềm yêu thương lẫn cuồng nộ
Sẽ xuôi dòng gạn đục lấy xanh trong
Ta gối đầu vào giấc ngủ đại dương
Biển rì rào sóng vỗ lời ru Thượng Đế.

14/4/2016