Con đã bước qua bao mùa thu dại
Hưởng nếm ân tình dịu dặt khúc nôi
Vườn hoa nhỏ dẫu chiến tranh tan tác
Vẫn Lòng Cha lộng gió chiều bát ngát

Kín múc tâm tư Cha trao mùa đông tới
Lại đốt lò lên mời gọi giữa hoang tàn
Màu than đỏ Cha vẽ vời ánh mắt
Nghe con!
Bằng lòng
Bằng lòng
Đừng tìm kiếm nhàn an

Cửa trời lộng
Mở cuộc đời sôi động
Vâng
Lang thang
Con gọi bước lang thang
Nhịp tình tang Cha chỉ dấu Chân Ngài.

Đông sắp về cơn bão lòng sống dậy
Hạt muối kia sao quý giá đoạ đầy
Mặn đầu lưỡi mà thắm môi con nhỏ
Đời co ro vẫn mơ bến xum vầy.

Đông chẳng tàn theo nhịp lòng mến
Mà chiều nay con lại nhớ Cha rồi.

Jos. Cao Thái-Mông Triệu, 9/10/2015
Hình như gió đông về!