Sáng nay ngọn gió đã hiền ngoan
Ngực thở chênh chênh sẽ nhịp nhàng
Vần vũ thâu đêm rồi cũng ngủ
Khẽ khàng thư thái mắt ban mai.

Sáng nay biển lặng nước tung tăng
Di xứ hải âu cánh lướt bằng
Cá vượt sóng xanh mùa vũ hội
Đáy sâu tình ý cũng thung thăng.

Sáng nay cây lá trút lao xao
Ngước ngó thinh không nỗi trực trào
Muốn hỏi cớ gì sao chướng thế
Đảo điên vạn vật cuộc lao đao.

Sáng nay tâm ý dậy phong nhiêu
Thỏ thẻ vần thơ kính Chúa yêu
Con ngước lên Cha dâng ước nguyện
Cha ơi con muốn Cha thật nhiều.

Vườn Tịnh Tâm
29/1/2016