Chim ríu rít ngõ phố vừa rửa mặt
Làn thanh trong gió lộng xới ban mai
Hồng vượng khí môi thơm hương sóng mắt
Trời cao xanh cánh hạc mãi nhịp nhanh.

Trí lòng ai đang vọng chín tầng mây
Đêm dệt mộng sáng ngày dâng hoan khúc
Đến cõi Cha hiện diện giữa xum vầy
Vào ngày mới nghe con tim thúc dục.

Trường biến đổi Hồng Ân tăng sức sống
Được yêu thương đón phẩm giá bình minh
Thân tầm gửi giữa non ngàn quần lộng
Vào cuộc đây để chăm chút hồn linh.

Sớm địa đàng Ngài đã ban thần nhạc
Cung cao vời thơ chẳng kịp vần gieo
Điệu ân tứ vỗ về tâm sóng mắt
Bụi dương gian hạnh phúc đến trong veo.

Được khai mở khơi vào dòng Thiên Ý
Tưởng mồ côi mà bỗng hoá bao la
Cha vũ trụ dệt hồn con tuyệt mỹ
Sớm thu nay con bật tiếng gọi Cha.

Sáng Sài Gòn trở Thu, 5/7/2016