Mắt nâu thảnh thốt mối tình đầu
Mới đó mà như đã rất lâu
Là lạ hơi quen, niềm tự sự
Du dương nhạc ấm nốt tình sâu
Phụ thiên chí ái tâm an nguyện
Dặm đất phiêu linh mắt nở ngâu
Chúa hỡi dâng Cha này vỏn vẹn
Linh hồn thân xác những đêm thâu.

Hồn Biển, cảm hoạ với nhà thơ Thi Hoàng.
Bài ôn tập thơ đường luật.