Hiến dâng đi để nhận lấy tình yêu
Hãy vì yêu mà chọn đời Thánh hiến
Mùa trút lá cây đội trời vương miện
Tiếng ve sầu nối nắm tới cõi Thiên

Nước hiến dâng vòng đời luôn biến đổi
Chắt tận nguồn thác đổ cất lời ca
Nên suối nhỏ rẽ sâu miền tĩnh lặng
Luôn ươm xanh địa cầu nhỏ an hoà

Nước sông cái rỡ ràng tan biển mặn
Hiến thân mình hoà vị ngọt thanh trong
Góp muối đời ướp lòng nhân chân thiện
Chút men ngào hương yêu thương mùa mới

Đón tất cả và dâng đi tất cả
Mọi cánh đồng Người* sẽ làm biến đổi
Thì con gái lúa trỗ đòng hạt miến
Thửa lòng mình đã sâu kín đổi trao.

*Thiên Chúa, Người mời gọi ta dâng đời Thánh hiến.
Cảm nguyện năm Thánh hiến 2015.