Và như thế con vào đời như thế
Tình mẹ cha thoảng một chút dục mê
Sắc trắng bưởi với gió non dậy sức
Ngào Hương giang, mẹ bồng ẵm con về…

Cây khế ngày xưa hôm nay bóng vắng
Đàn bướm ong chắc vẫn ở bên nhau...
Thầy đi xa đọng lời cầu thương tiếc
Ánh mắt nụ cười đêm lắng tươi màu...

Có thể chứ, có thể là đời thực…
Thầy biết không, mắt mẹ vẫn tinh anh
Ngày vào đời có là ngày hồng phúc
Con lớn chưa, còn say giấc trưởng thành...

Ngày cứ mới mà lòng ngào hương cũ
Mùi gia đình quyện sắc thắm tình thương...
Vâng trần gian có gì là bất biến
Cần Chúa thôi nhà ta có thiên đường...

Sáng Chúa nhật 23/7/2017, cảm hoạ cùng nữ sỹ Lê Vân,
qua thi phẩm “Xin Đừng Để Giấc Mơ Em Tan Biến...”