Con sóng phù du
Con sóng buồn trầm mặc
Hiện hữu ngục tù
Vỡ nỗi niềm ai nhắc
Cuộc sống định đề
Bất biến một lời ru!

Con sóng tồn sinh
Giữa nhân loại vĩnh hằng
Độ cuối phận người
Có tìm thấy nẻo chăng
Ôi miền hoang tưởng
Ai giải nỗi lòng
Con sóng cao thăng!

Con sóng trầm tư
Bỏ mặc mình lạc lối
Bản giao hưởng lạnh lùng
Phím đàn vô tội
Sầu đa mang lỗi đoạn cung thứ...
...Nhịp trĩu oằn
Vai đời buông trôi quên lời tình tự.

Con sóng mạn thuyền
Nghe lại khúc quê hương
Vương vướng những mùi cây
Khói bếp lửa mẹ hiền
Con sóng lặng im
Nghe tim ai nhịp lạ
Nhịp yêu thương mắt mở mộng thường.

Sài Gòn 25/8/2016