Đăng ngày 05/12/2016 13:07, số lượt xem: 228

Chị khoẻ em mừng tia chiều lấp loé
Giấc ngủ hôm nao ghế đá soi trời
Em bé nhỏ giữa bầu trời độ lượng
Dây ân tình hơi thở cứ chơi vơi

Chị khoẻ em mừng đôi chân lấm đất
Cảm cuộc đời cái nghèo túng chênh vênh
Tim nhân ái muốn ngoảnh tìm đôi dép
Mà thương ai chân bước gập ghềnh.

Chị khoẻ em mừng tháng tới phiên ai
Cứ so le một sức khoẻ ngắn dài
Em bền bỉ trong quãng đường phụng sự
Dâng đôi vai hun đúc vóc hình hài.

Chị khoẻ em mừng trọn giấc trăm năm
Ai tiễn đưa ai về miền Đất Hứa
Ta xum vầy trong cõi mới xa xăm
Em với chị được chữa lành bệnh tật.

Tặng Thi Hoàng nhé!