Không thể nhớ những bước chân đầu đời
Gót nện nhẹ chân gõ vào đất mẹ
Không thể nhớ nụ cười bố chơi vơi
Đôi tay bé con ôm vào thế giới.

Không thể biết nào những tháng cưu mang
Nằm dạ mẹ con ươm nồng giấc mộng
Không thể biết mồ hôi cha khơi lộng
Tưới cho đời mềm đá cứng ngổn ngang.

Không thể với đón bắt ánh nắng hồng
Tìm mắt mẹ có cả trời ước vọng
Không thể với nhổ ngọn cỏ cánh đồng
Đu vai bố luống cày sâu nở mộng.

Không thể cười lúc cơn sốt dâng cao
Có nước mắt mẹ tràn lòng lo lắng
Không thể cười lúc bệnh tật xanh xao
Lời cầu nguyện bố ngày đêm dâng Chúa.

Không thể khóc lúc nhìn đời nghịch cảnh
Mẹ sai đi đong bát gạo sẻ chia
Không thể nín trước tiếng đời nghiệt ngã
Bàn tay cha chỉ Thập giá đồi chiều.

Không thể với bao nhiêu điều không thể
Một Đức Tin được cha mẹ chuyển giao
Thành có thể cho muôn muôn thế hệ
Nhận biết ra một Thiên Chúa ngọt ngào.

21/7/2017