Chúa hỡi vì sao
Thập tự sắt lại bị bẻ cong khiến ruột người quặn thắt
Thiên Chúa con bị bội vong, đồi thấm chan dòng lệ chắt
Bởi ai gieo hạt cay giá đắt
Vì chính con còn mê đắm muôn muôn điều vụn vặt
Vì chính con còn buông trôi khuôn mặt
Đã trở nên bất nghĩa với lòng Cha!

Chúa hỡi vì sao
Hình hài Chúa hôm nay lại rã rời non sông chia cắt
Sự sống dân tộc này lại lâm nguy trong cơn đau thắt
Bàn tay Chúa còn bị đóng chặt
Vì chính con hèn nhát sợ người chém chặt
Vì chính con tìm an thân lúc người nguy ngặt
Đã trở nên thừa thãi trước mặt Cha!

Chúa hỡi vì sao
Con dân Chúa phải bi thương nhìn Chúa mình bị bắt
Thánh giá đồi cao ai đã chối từ điều nhiệm nhặt
Chén máu cứu chuộc bị đổ hắt
Vì chính con lưỡi rụt rè bên đôi còng sắt
Vì chính con chân nhỏ nhen đi con đường tắt
Chẳng trở nên công chính trước mặt Cha.

Chúa hỡi vì sao
Lời Chúa lại lớn lên trong đau thương máu mắt
Tình thứ tha Chúa bao dung không khi nào chấp nhặt
Xin thắp dưỡng ngọn đèn dầu chực tắt
Cho chính con được phục hồi lòng thống hối ăn năn
Cho chính con nước nhiệm mầu ơn thiêng gội sạch
Nên chứng tá cội lòng thương xót chốn tình Cha.

18/7/2017, hiệp thông cảm nguyện bên triền đồi Thiên an.