Lá thầm thì
Lá rù rì
Lá xạc xào chân gió lộng
Vách tim hồng cũng rung vào nhịp động
Thu thanh vang
Lòng mênh mang
Có phải mùa xanh đã chín nhanh
Trái sự thật vàng phai miền tâm trí?

Mắt đã no
Vùi giấc lo
Tâm xoãi xuôi trên cánh nhẹ
Được về đâu lối cửa nào cũng hé
Thu mỉm cười
Thu trải lời
Phải chăng chân lý vọng ngàn khơi
Không qua nắng mà qua đất lạt lành.

Không gian lan
Thời gian tan
Chảy thành dòng chân thiện mỹ
Danh tác nghìn trùng quãng đời lưu ký
Thu nhuộm hoà
Thu bửu toà
Trải vàng ươm nỗi niềm tôn kính
Trời đất yêu nhau
Chân lý đã gặp nhau.

24/8/2016