Đăng ngày 18/11/2016 22:07, số lượt xem: 236

Dẫu sông thơ hoá sa mạc vàng trắng
Dẫu trời thơ bão dông nuốt chửng hồn
Dẫu đại bác át lời thơ sấm sét
Khiến lòng thơ vùi dập "đá Côn lôn"
Thì thơ chông ngọn sắc dáng trường tồn
Nhận Linh khí Cội Tâm Cha sống lại.