Lọc cọc giữa đời hư
Cái xe bò lắc lư
Tám chân bước trầm tư
Cộ ông ngồi thức ngủ!

Lịch kịch lại lang cang
Đủng đỉnh bước làng nhàng
Cộ người đâu có vội
Mấy cung đường lang thang.

Đường đất kéo ngút dài
Muốn xuyên thủng ngày mai
Chất kham đời ô trọc
Ngẩng ngất bầu thiên thai.

Chậm nhanh một guồng quay
Chân vòng kiềng sinh tử
Khéo vẽ vời Con Tạo
Đã yêu rồi thật hay!

Người cộ chân chấm đất
Đầu phủ mái lá xanh
Biết mà, khi nó bạc
Vẫn ngôi nhà thiên thanh.

Cộ xe chất an lành
Từ tâm quê đất bụi
Người phu thôn thấu đáo
Mảnh tình Trời mong manh.

Sài gòn, 29/9/2015
Cảm tác cùng nhà thơ Đào Công Điện theo thi phẩm “Gã đánh xe dại khờ”.