Em sang núi tuyết
Nắng cưỡi lưng anh
Quê nhà hạn mặn
Giọt nước ngọt lành.

Trời chau mây nhạt
Dửng dưng nỗi nhớ
Cõng nắng thị thành
Nụ cười em xanh.

Biển quê trúng độc
Cuộc sống mong manh
Nhân tình bão lốc
Chung sức hải hành.

Nửa vòng trái đất
Em tìm sự thật
Chân lý tình thương
Đồng tâm hiệp nhất.

Tâm giao cùng nữ sỹ Huyền cầm