Biển vỗ lòng đêm tĩnh lặng
Mớm sóng xì xào đá trắng
Sương ngàn chùng chình cát lắng
Rưng rưng ngọn gió xa bờ

Mắt dõi tìm xa xăm lắm
Chênh vênh dấu đời vạn dặm
Trí vời ân tình đằm thắm
Ngọt hương mấy thuở thơ ngời.

Tóc nước đen lùa cùng gió
Thênh thang muôn điều nho nhỏ
Biết ơn Cha mình được có
Chức phận giữa đời làm con.

Biển muốn trầm mình cùng đất
Ngậm trào đáy sâu sự thật
Kể về tình yêu mật thất
Thiên Chúa đoái thương con người.

Ghi dấu Ngày Hội Liên Tôn, Sài Gòn 27/10/2016