Con nước trôi lững lờ
Người buông câu hờ hững
Chú cá thở ngác ngơ
Lục bình xanh ngơ ngác.

Nhịp sóng nước bồng bềnh
Cọc chèo nỗi chông chênh
Chân lái đò lắt lẻo
Áo vá sống ngặt nghèo

Quan san dặm tần ngần
Tâm sự cứ lần chân
Bút nghiên tình se sắt
Phụ mẫu dạ khắt khe.

Gió mang lời thoang thoảng
Hồ xanh xao loang loáng
Mắt trông chừng hanh hao
Bóng khuất cuối gành hào

Vầng kim ô bảng lảng
Chú gà trống ó o
Nàng vịt mái cạp cạp
Chỉ trời đêm chạng vạng
Khoe một bức tranh quê.