Mây vào hội vũ hợp tan tan
Bóng nước truyền lan sóng nước tan
Lộng gió tụ quần đêm dạ biến
Nhạt sương giăng kín sớm mai tan.
(Mùa tan biến)

Linh Thánh Hồng ân mãi chứa chan
Môi thơm má phấn nhuỵ hương chan
Vần thơ khiêm hạ hồn cung chứa
Ý nhạc du dương suối diệu chan.
(Mùa chan chứa)

Cõi sống trường sinh Chúa hứa ban
Điạ cầu huyền nhiệm cánh hoa ban
Thu Đông Xuân Hạ Trời trao tặng
Mặn đắng chua cay đất nhận ban.
(Mùa ban tặng)

Sóng vỗ ngàn khơi khúc diệu an
Thênh thang trời lộng gió bình an
Tìm trong bão tố niềm an ủi
Cậy đến Thiên Nhan sức mạnh an.
(Mùa an ủi)

Hồn Biển 7/9/2016