Tôi vớt lá dại khờ
Tôi ngắt cuống ơ hờ
Chắp lại thành bụi nhỏ
Dâng Người những đoá thơ

Người ơi Thượng Đế ơi
Tâm giao quá tuyệt vời
Dậy đồng hoa hương mới
Cõi chan hoà đầy vơi.