Nguyện ước dâng Cha* thật nhỏ thôi
Từng giây từng phút mỗi giờ trôi
Khơi trong cánh lá phai vàng võ
Ký ức yêu thương được đắp bồi.

Bồi đắp mưa tuôn phố hoá sông
Chuỗi xe kìn kịt lội mương đồng
Thiên nhiên lạ lẫm pha màu nhớ
Đẫm rét châu thân ướt nụ hồng.

Nụ hồng nho nhỏ mỗi ngày đơm
Hương toả dâng Cha mướt cánh thơm
Son sắt tường vi con nhớ lắm
Cao nguyên một thuở mới tinh tươm.

Tinh tươm trời đất dưỡng hồn con
Nhào nặn con tim chẵng mỏi mòn
Sự sống Cha ban từ rất nhỏ
Mà nay vươn lớn khối tình trong.

29/9/2016 Những chiều mưa đậm trên phố Sài Gòn
(*) Cha: Thiên Chúa Cha giàu lòng nhân từ