Như ngọn gió
Như lá cỏ
Có bình minh sương ấm
Có chiều vương dội về cơn rét đậm
Còn con
Một con người
Lại có thêm điều suy gẫm.

Như trời xanh
Như chim cành
Có rộn ràng thức giấc
Cứ nhịp nhàng mặc gió thổi mây nhanh
Còn con
Một con người
Được tôi luyện lòng thanh.

Con muốn hỏi
Có phải Cha cần con
Có phải Cha rất muốn con
Thượng đế sẽ mỏi mòn
Khi thiếu bạn tri âm?

Con muốn hỏi
Hạnh phúc là gì
Giữa bao điều hoài nghi
Giữa thượng giới trị vì
Hạnh phúc có khả thi?

Điều con hỏi
Hỏi về hạnh phúc của hôm nay
Hỏi về ước vọng những tương lai
Con bỗng thấy mình là hiện thực
Cho một đời thăng tiến dài lâu.

Điều con hỏi
Đã có ánh mặt trời rọi sáng
Đã có chiếc lá vàng vỗ cánh
Đã có cơn mưa mát lạnh
Tưởng chừng tất cả đều ban sức mạnh
Gíup cho con giải được nghĩa yêu.

Ồ!
Là tất cả từ cội tâm Cha Cực Thánh
Là tất cả từ Ý Cha đời đời
Là tất cả
Thánh Tâm Cha
Tất cả.

Jos.Cao Thái, khởi vào tháng Thánh Tâm Chúa Giê-su.
Tháng 6/2017.