Khoảnh khẳc tràn dâng một ý thơ
Ngưỡng chiêm Thánh Thể giữa cung thờ
Say trong sóng mắt hồn thu thảo
Đắm giữa vườn thiêng nhạc bến mơ

Chân trần mười ngón nhịp xôn xao
Vui bước tim reo lưỡi ngọt ngào
Bệ phóng trần gian đời thế tạm
Tâm Cha thiên phúc chốn trời cao

Vĩnh cữu chen vào mắt phút giây
Thảnh thơi thư thái giấc xum vầy
Ân sâu nghĩa lắng ngời lòng mến
Dạ ấm tim êm rạng sắc mây

Thánh linh nồng đượm trí bay xa
Vũ trụ bao la một mái nhà
Muôn hướng linh hồn quy Thánh Địa
Ngàn phương khách lữ tụ Tâm Cha.

Hồn Biển, 5/9/2016