Khi ta hoà ký ức của riêng nhau
Màu thật mới và tranh đời thật sáng
Khi ta cùng trao nếp áo bạc nhàu
Hoa ký ức lại lộng hương mùa mới
Khi ta thơ vần thơ nhau rất cũ
Ý lung linh nẩy nụ mối tình đầu
Khi ta tặng giọt tình ai thừa thãi
Khiến say lòng rưng rức một đêm thâu
...................
Khi ta mơ ta bật tiếng nguyện cầu
Miền ký ức có Cha ta chờ sẵn.

Dã Tràng Cát